Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av mycket hög kvalitet

En tablett med medicin ska leva upp till hårda krav. Det gäller inte bara innehåll. Att använda ett bra klibbmedel är viktigt vid tillverkningen av tabletter. Klibbmedel i tabletter är till för att hålla ihop tabletten. När det kommer till tablettillverkning så är mikrokristallinsk cellulosa det vanligaste preparatet.

mikrokristallin

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt

Cellulosa är naturligt förekommande i plantor. Den löses inte upp i vare sig kallt eller varmt vatten. Det beror på den intramolekylära strukturen. Om man använder hydrolys kan man ändra cellulosa. Då bildas mikrokristallinsk cellulosa.

Om du ska pressa eller slå tabletter då ska du använda mikrokristallinsk cellulosa. En bra dosering kan vara 20 %. Få kanske känner till att cellulosa är både en bindande och diskintegrerande agent. Det vill säga att den också ser till att tabletten kan lösas upp när det behövs.

Rätt hantering av tabletter är nödvändig

Om du använder klibbmedel i tabletter måste du tänka på hanteringen. De får till exempel inte utsättas för fukt. Du kan köpa mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seProdukterna levereras i en säker plastburk. Om tabletterna utsätts för fukt så kan tabletterna mjukas upp och förstöras. Använd klibbmedlet på rätt sätt för att garantera kvaliteten.

Förpackningar som håller vad de lovar.

När en patient får medicin i tablettform så förväntas den vara fräsch. Kanske är det en doktor eller sjuksköterska som tar fram tabletten men det ska inte vara svårt. De flesta förpackningar är lätta att öppna idag.

Mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter medför extra hårda krav. Det finns flera sätt att lyckas. Vissa mediciner levereras i form av burkar. Då är det viktigt att burken är tät.

Det är klart att ingen tablett klarar hur stora påfrestningar som helst. Detta gäller oavsett. Om man slår på tabletterna kan de gå sönder. Om tabletterna hanteras normalt så är det inga problem. Tabletterna ska hålla om de åker i golvet. Andra tillverkare har dyrare utrustning till sitt förfogande.

Så kan tabletterna hålla längre

Vissa tabletter måste tåla mer. mikrokristallin
Om det till exempel är så att patienten behöver portionera ut tabletterna över en vecka så kommer han inte att ta en tablett direkt från kartan dagligen. Då kan det hända att de läggs i fack.

Då tjänar medicinen på att vara gjord av mikrokristallinsk cellulosa. Tabletten förstörs inte av den fuktighet som finns naturligt i händer och den håller formen från första hantering till användning.