Du får ett skinande hem med natriumkarbonat.

Vill du städa men vill undvika vissa kemikalier så är natriumkarbonat det perfekta valet. När du ska städa så funkar det att använda olika typer av SODA.

Det fungerar utmärkt med natriumkarbonat att städa med då det är starkt fast det är naturligt. Då det är så att det är starkt trots att det är naturligt så bör du skydda dig.

Bör man kännas sig trygg med natriumkarbonat?

Livsmedelsverket säger att du kan använda det utan begränsning. SODA som hittas i kolsyra är fler ämnen där natriumkarbonat är en av dem.

Till städning kan också bakpulver användas, utöver bakningen och där hittar man natriumvätekarbonat. Natriumkarbonat är dock starkare och finns i specifika produkter för just städning.

Natriumkarbonat

Man kan vara trygg med att på säkert sätt städa med målarsoda eller hushållsoda.

Även om det rör sig om ett naturligt ämne är det viktigt att förstå att natriumkarbonat kan vara mycket irriterande. Det kan orsaka sveda om det intas oralt. Man ska ha dem i städning och därför är de starkare än bakpulver, så de ska inte stoppas i munnen.

Ska man måla eller tapetsera så avfettar man ytan med målarsoda. När man behöver rengöra ett golv specifikt för att man ska behandla det så kommer målarsoda bra tillhands. Tänk på att låta ytor torka ordentligt efter att du har rengjort med SODA så att tapeter och färg får fäste.

Använd natriumkarbonat som tvättsoda då du behöver mer kraft

Då den är alkalisk kan det kännas magiskt att använda. Det är så starkt att det löser upp både vax och fett. Du kan få bort stearinfläckar och mer med produkter som innehåller natriumkarbonat. Dock behöver du köpa natriumkarbonat utblandat i en produkt.

Tvättsodan som du köper är dock gjord för att klara av tyngre rengöring då du behöver den. Eftersom det finns risk för frätskador bör du vara försiktig. Handskar skyddar mot frätskador så det är viktigt att ha på sig.

På vilka ställen kan man hitta produkterna att köpa?

Det finns målarsoda där du kan köpa tvättsoda och tvärtom. Den kan hittas både online men också i butiker som säljer målarprodukter. Man kan hitta det till bäst pris online.

Följ produktens instruktioner för din säkerhet. Soda natriumkarbonat Svenska produkter ger kanske mer trygghet då du även får instruktionerna på svenska.