Med Grönfri och Grönfri Proffs är det lätt att ta bort mögel!

Idag vet vi att mögel kan skada både människor och hus. Många tycker att Grönfri eller Grönfri Proffs fungerar utmärkt.

få

Resultatet går inte att ifrågasätta. Rätt använt blir resultatet så bra som det kan bli.

Grönfri är största märket men de är inte ensamma. Det är egentligen inte varumärket som spelar roll. Påväxt-Stopp brukar oftast kunna hålla ett lägre pris. Kolla i närmaste e-butik.

Inne eller ute spelar ingen roll för Grönfri

Du kan tvätta de flesta ytor. Hussvampen försvinner direkt.

Använd en högtryckstvätt för att nå upp på taket. Det är ämnet Bensaltensid som gör att du får så fin takrengöring och mossbekämpning och att du kan ge dig på svartmögel med goda resultat.

Se till att du blandar på rätt sätt för att det ska fungera

Du måste ju blanda rätt. Det är inte svårt att förstå varför Grönfri eller Grönfri Proffs säljer så bra.

Läs instruktionerna om hur du använder Grönfri. Du kan använda Grönfri mot mögel och alger. Grönfri Proffs har andra anvisningar.

Lösningen som används heter Bensaltensid och är blandad till 8 %. Bensaltensid finns att köpa 50%-ig. Anpassa styrkan efter ytan. Se upp för låga priser.

På kemikalieinspektionen står mycket bra fakta. Späd det med lika delar vatten.

Transporterna är miljövänliga.

Städa när du kommer åt

Något som är viktigt att komma ihåg är att du inte kommer att behandla ditt hem med Grönfri en gång för att sedan leva lyckligt utan mossa för resten av dina dagar. Algerna far iväg.

Mossan kan komma tillbaka då och då. Det lönar sig att rengöra. ta bort mossa på tak Det höjer värdet på din bostad.

Får det fäste så kan det vara kört. Skjut inte upp problemen, lös dem direkt.

Du kan spara en del pengar

Svartmögel kan ju kosta en del. Kanske känns det bra? Om du har Grönfri hemma så kan du jobba förebyggande.